omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Jørn Riel: Strejfer mine drømme.     Trykt: 1981.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 225 (226).     Format: ca. 19,3 x 12,2 cm.     ISBN 87-15-01356-1.

Paperback.

Sat med Linotype Janson. Copyright © 1978 by Jørn Riel. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Trykt i A/S Moders-
målets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.