omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Craig Thomas: Superjet (Firefox).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.     Sider: 296 (297).     Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Arne Herløv Petersen.
Bogen er sat med Aldus hos Fyns fotosats, Odense. Grafisk tilrettelæg-
ning: Leif Petersen. © Craig Thomas 1977. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Printed in Denmark by S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde.

ISBN 87-15-00938-6.