omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Patrick Dennis: Syndere i Paradis (Paradise).
Trykt: 1977.     Omslag: Ib Thaning.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 287 (288).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo.
Copyright © 1971 by Lancelot Leopard Limited. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Forlagsredak-
tion: Keld Pauli. Bogen er sat med Bas-
kerville hos Jørn Mathaisen, Viborg og trykt hos Recato Offset, Herlev. Printed in Denmark 1977.
ISBN 87-15-00718-9.