omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Richard Martin Stern: Tårnet (The Tower).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet. På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 222 (223). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © by Richard Martin Stern. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Bogen er sat med Diethelm Antikva og trykt hos A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.