omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Torben Nielsen: Terror.
Trykt: 1976.     Omslag: Foto fra filmatiseringen. Poul Reichhardt og Ulf Pilgaard.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 269 (270).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Diethelm Antikva. Copyright © 1976 by Torben Nielsen. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Trykt i A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Prin-
ted in Denmark 1976.
Intet ISBN.