omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Wilbur Smith: Tigerens øje (The Eye of The Tiger).
Trykt: 1977.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 259 (260). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.     Intet ISBN.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1975 by Wilbur Smith. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Forlagsredak-
tion: Keld Pauli. Bogen er sat med Times og trykt hos Scanprint Jyllands-Posten A/S, Viby. Printed in Denmark 1977.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.