omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Poul-Henrik Trampe: Tilfældets leg.
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 197 (198).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.-- Omslagets ryg er lidt bleget af sol- og dagslys.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

© Copyright by Poul-Henrik Trampe and Lademann Forlagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Times og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, København. Printed in Denmark.

Intet ISBN.