omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Catherine Cookson: Tilly Trotter (Tilly Trotter).
Trykt: 1982.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 373 (374). Format: ca. ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Kirsten Meyer.
Copyright © 1980 by Catherine Cookson. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Grafisk tiltrettelægning: Freddy Pedersen. Bogen er sat med Pa-
ladium hos carvi-sats og trykt hos Recato Offset A/S. Herlev. Printed in Denmark 1982.
ISBN 87-15-01187-9.