omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Osmar White: Tvungen orlov (Silent Reach).
Trykt: 1980. Omslag: Peter Goodfellow. På titelbladet: Lademann.
Sider: 281 (282). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Grete Juel Jør-
gensen.
Copyright © 1978 by Osmar White. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Aldus hos IK Fotosats og trykt i Moders-
målets Bogtrykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01039-2.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.