omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Anna Ladegaard: Udenfor sæsonen.
Trykt: 1980.     Omslag: Des Asmussen.     På titelbladet: Danmarks Bogklub.
Sider: 239 (240).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1970 by Anna Ladegaard. Udgivet af Forlaget Danmark A/S, Køben-
havn efter overenskomst med Forlaget Fremad A/S. Bogen er formgivet af Fred-
dy Pedersen og sat med Linotype Janson. Trykt i Poul Kristensens Bogtrykkeri, Her-
ning. Printed in Denmark 1980.
Intet ISBN.