omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Leonard Leokum & Paul Posnick: Vejrkrigen (Weather War).
Trykt: 1980. Omslag: Klaus Knudsen.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 204 (208). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Mogens Boisen.
Copyright © 1978 by Leonard Leokum and Paul Posnick. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Bogen er sat med Aldus hos Jørn Mathia-
sen, Viborg og trykt hos Recato Offset A/S, Herlev. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01068-6.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)