omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Peter Lovesey: Voksdukken (Waxwork).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 259 (260).     Format: ca. 17,7 x 12,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Grete Juel Jørgensen.
Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense. Grafisk tilret-
telægning: Leif Petersen. © Peter Lovesey Limited 1978. All rights reserved. Published by agreement with Lennart Sane Agency, Malmö 25, Sweden. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Printed in Denmark by S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde.

ISBN 87-15-00950-5.