Forlaget Fifi ApS

Forlaget specialiserede sig tilsyneladende i porno-genren. Ingen oplysninger har kunnet findes om det, bortset fra en henvisning vedr. konkurs. Men dér gives ingen facts.

SEXEREN. Mindst seks titler udgivet 1980-81. Oversat fra det amerikanske "Midwood"-forlags udgivelser.